Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Nabavu dopune ispuni umjetnog travnjaka pomoćnog igrališta NK Junak u Sinju
20. listopada 2023.
Gradonačelnik uručio osobnu nagradu Ivanu Aralici
21. listopada 2023.

Zajednica sportskih udruga Grada Sinja objavila je javni poziv za prikupljanje prijedloga Programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2024. godinu.

Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba odnosi se  na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

1. Provođenje programa treninga i natjecanja sportskih udruga.

2. Stručni trenerski kadrovi u sportu.

3. Investicijska ulaganja klubova.

4. Sportsko-rekreacijske aktivnosti udruga.

5. Organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih priredbi, liga, utrka, memorijala i turnira.

6. Sport osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sportske udruge sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Sinju, stalne i privremene članice Zajednice sportskih udruga Grada Sinja, te sve ostale udruge sa sjedištem u Gradu Sinju koje nisu u članstvu ZŠUGS i to samo za programe pod rednim brojem 4. i 5, a koje zadovoljavaju traženim uvjetima o načinu ostvarivanja prava sufinanciranja sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga grada Sinja, te temeljem Zakona o sportu (“narodne novine” broj 71/06, 150/8, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.

Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

«ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SINJA», Ulica alajčauša Frane Bareze Šore 1, 21230 Sinj , s napomenom:

“PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SINJA U 2024. GODINI“

Za dodatne informacije obratiti se na mobitel 098597465 ili na mail sportska.zajednica-sinj@hotmail.com

Prijedlozi programa koji se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati te ne mogu participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2024. godinu.