IZVOĐAČ RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE PALACINA S UREĐENJEM OKOLIŠA UVEDEN U POSAO
11. rujna 2017.
Sastanak gradonačelnice Kristine Križanac u Hrvatskim cestama
14. rujna 2017.

Dana 13. rujna 2017. godine, gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac, struč.spec.oec., na temelju članka 119. Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16) i članka 53. Statuta Grada Sinja  (Sl. gl. Grada Sinja br. 10/09 i 02/13) objavila je javni poziv za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu. Prijavi treba priložiti kratak životopis i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta. Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave ovog javnog poziva, odnosno zaključno do 21. rujna 2017.godine. Poziv i izjavu možete preuzeti ispod ove objave.

Javni poziv suci porotnici, Općinski sud u Splitu

Izjava