ANKETNI UPITNIK O NAMJERI KUPNJE STANA U VIŠESTAMBENOJ ZGRADI PO PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE
15. listopada 2013.
Položen kamen temeljac za novu Gradsku sportsku dvoranu
23. listopada 2013.

Dana 23. listopada 2013. godine, gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, prof., na temelju članka 117.-122. Zakona o sudovima (NN br. 28/13.) i članka 53. Statuta Grada Sinja  (Sl. gl. Grada Sinja br. 10/09 i 02/13) objavio je javni poziv za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu, te javni poziv za utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje pet  sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu, koje pozive možete preuzeti ispod ove objave. Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave ove obavijesti.

Javni poziv suci porotnici, Županijski sud u Splitu
Javni poziv, suci porotnici za mladež, Županijski sud u Splitu