logo_gradSinj_naslovna
Pravila ponašanja u slučaju potresa
26. studenoga 2019.
Jednostavna nabava – Izrada projektne dokumentacije s troškovnikom za izgradnju nogostupa Privija – Šuća uz DC219 u naselju Glavice Gornje
26. studenoga 2019.

Dana 26. studenoga 2019. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja”, br. 8/2017) objavljuje poziv za Geodetske usluge za potrebe izrada projektne dokumentacije s troškovnikom za izgradnju nogostupa Privija – Šuća uz DC219 u naselju Glavice Gornje.
Rok za dostavu ponuda je 02.12.2019. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju je moguće preuzeti ispod ove objave.