Postavljene nadstrešnice za autobusna stajališta
11. veljače 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu
14. veljače 2019.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 47/2019, za nabavu usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike Grada Sinja, za razdoblje od jedne (1) godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru