STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCD SDŽ 25.3.2021.
25. ožujka 2021.
Uređenje i proširenje nerazvrstane ceste na Poljakovoj glavici
26. ožujka 2021.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 33/2021, za nabavu usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike Grada Sinja, za razdoblje od jedne (1) godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru