Jednostavna nabava – nabava usluga mobilne telefonije za potrebe Grada Sinja, za razdoblje od dvije (2) godine
8. ožujka 2018.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Uređenje i opremanje zgrade u sklopu Aerodroma Sinj
8. ožujka 2018.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 22/2017, za nabavu usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike  Grada Sinja, za razdoblje od jedne (1) godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru