Svečano potpisana Povelja o prijateljstvu i suradnji između Posušja i Sinja
16. prosinca 2019.
Koordinacija gradonačelnika i načelnika s predstavnicima policije
16. prosinca 2019.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga mobilne telefonije, za razdoblje od dvije (2) godine – Ev.broj. 46/2019, sukladno članku 7. Pravilnika, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju možete preuzeti ispod ove objave.