POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Usluge izrade studije izvedivosti za izgradnju reciklažnog dvorišta Grada Sinja
8. ožujka 2018.
Jednostavna nabava – nabava usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike Grada Sinja
8. ožujka 2018.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 21/2017, za nabavu usluga mobilne telefonije, za razdoblje od dvije (2) godine, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru