OBAVIJEST O NABAVI MONTAŽNO-DEMONTAŽNE TRIBINE ZA SINJSKU ALKU
8. ožujka 2018.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Uređenje i opremanje zgrade u sklopu Aerodroma Sinj
8. ožujka 2018.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 5. i 8. st.3. Pravilnika, ev.broj. 3/2018, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u 2018.g.,u sudskim postupcima koje Grad Sinj vodi s društvima Autoprijevoz Sinj d.o.o., Sinj i Promet Makarska d.o.o, Makarska, te u predmetu protuovrhe Grada Sinja od 17. 05.2006.g protiv društva PZC Split d.d.

Odluka o odabiru