Održan Uskrsni doručak u Sinju
22. travnja 2019.
Održan tradicionalni uskršnji koncert KUD-a Vrilo i gostiju
23. travnja 2019.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 44/2019, za nabavu zaštitarskih usluga za potrebe Grada Sinja, za razdoblje od dvanaest (12) mjeseci, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluku i Zapisnik možete preuzeti ispod ove objave.