Prijedlog programa Javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2018. godinu
12. travnja 2018.
Jednostavna nabava – Poziv za dostavu ponuda za sanaciju i uređenje parkirališta na aerodromu
17. travnja 2018.

Dana 17. travnja 2018. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), objavljuje poziv za dostavu ponuda za izradu jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama (grafika i atributivni podaci) na području Grada Sinja.

Rok za dostavu ponuda je 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Obavijest o odabiru

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Projektni zadatak

Izjava o nekažnjavanju