Logo grada Sinja
Pojašnjenje postupka donošenja Izmjena i dopuna GUP-a Grada Sinja
23. ožujka 2018.
-odrzan-13-nacionalni-sajam-prsuta
U Sinju održan 13. nacionalni sajam pršuta
26. ožujka 2018.

Dana 23. ožujka 2018. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), objavljuje poziv za dostavu ponuda za izradu jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada Sinja.

Rok za dostavu ponuda je 30. ožujka 2018. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

 

Obavijest o poništenju postupka javne nabave

 

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Projektni zadatak

Izjava o nekažnjavanju