Naslov: Jednostavna nabava – nabava usluge izrade brošura/letaka za “Reciklažno dvorište Grada Sinja”
15. ožujka 2019.
Održana prva sjednica Vijeća za komunalnu prevenciju kriminaliteta na području Grada Sinja
18. ožujka 2019.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 8/2017), objavljuje poziv za dostavu ponuda za radove unutarnjeg uređenja stanova za socijalno zbrinjavanje. Rok za dostavu ponuda je 22. ožujka 2019. godine do 12:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.