Pravilnik o potporama male vrijednosti za subvencioniranje zapošljavanja na području Grada Sinja u 2019. i 2020. godini
22. veljače 2019.
Jednostavna nabava – Radovi rekonstrukcije tržnice – ribarnice u Sinju
22. veljače 2019.

Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl.8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 8/2017), objavljuje poziv za dostavu ponuda za radove unutarnjeg uređenja stanova za socijalno zbrinjavanje. Rok za dostavu ponuda je 28. veljače 2019. godine do 12:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude. Pripadajuću dokumentaciju moguće je preuzeti ispod ove objave.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik 1.

Troškovnik 2.

Obavijest o poništenju postupka