Poziv za dostavu ponuda za radove Uređenja izvora „Bukva“ u Karakašici
6. lipnja 2019.
22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
8. lipnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja, dana 6. lipnja 2019. godine, nakon provedenih izbora održanih 2. lipnja 2019.godine, utvrdilo je i objavljuje Konačne rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja. Navedeno možete preuzeti ispod ove objave.