SINJ
Lista kandidata i poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
26. siječnja 2023.
SINJ
Javni poziv za predlaganje programa/projekata u Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2023. godinu
26. siječnja 2023.
SINJ

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11.04/18,112/19-u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja, dana 20. siječnja 2023.g., utvrđuje

LISTU KANDIDATA

prijavljenih za radno mjesto: Stručni suradnik za geodetske poslove (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna.

Lista kandidata