SINJ
Upozorenje na opasne vremenske pojave za 29. studenoga do 05. prosinca 2021.
29. studenoga 2021.
STOŽER CZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 30.11.2021.
30. studenoga 2021.
SINJ

Dana 30. studenoga 2021. godine, Komisija za provedbu postupaka dodjele stipendija studentima s područja Grada Sinja za 2021./2022. akademsku godinu, objavljuje Listu kandidata za dodjelu studentskih stipendija.

Svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor/dopunu dokumentacije/na objavljenu Listu kandidata. Prigovor se podnosi na e-mail adresu info@sinj.hr u roku 8 dana od dana objavljivanja Liste na službenoj internetskoj stranici Grada Sinja.

O prigovoru na Listu kandidata odlučuje Gradonačelnik u roku od 8 dana po isteku roka za dostavu prigovora.

O Odluci po prigovoru kandidati će biti obaviješteni u pisanom obliku, odnosno putem e-maila.

Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik. Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Grada Sinja, www. sinj. hr.


Sa svakim dobitnikom stipendije Gradonačelnik će sklopiti poseban ugovor o stipendiranju.

Predsjednik komisije
Željko Sesardić, prof.