Prijem Hrvatske ženske nogometne reprezentacije
25. rujna 2013.
IV. sjednica Gradskog vijeća
1. listopada 2013.

Potaknutra spravama o potrebi da se na jedan bolji i transparentniji način građanima Grada Sinja omogući uvid u način i rad, te funkcioniranje Gradskog vijeća Grada Sinja prilikom održavanja sjednica tog tijela, gradonačelnik Grada Sinja Ivica Glavan osigurao je potrebnu opremu i uvjete, te će se  već od iduće sjednice Gradskog vijeća zakazane za 30. rujna 2013. godine s početkom u 15,30 sati, zainteresiranim građanima omogućiti  direktan live stream video prijenos kompletne sjednice Gradskog vijeća. Time se ionako transparentan rad gradonačelnika, gradskih službi i Gradskog vijeća, uz minimalne troškove podiže na jednu višu razinu, što bi u konačnici trebalo doprinijeti većem angažmanu svih pojedinaca i institucija u rješavanju konkretnih problema, za dobrobit Grada Sinja i njegovih građana.

Link na kojem će se moći pratiti sjednica Gradskog vijeća, biti će dostupan od ponedjeljka 30. rujna 2013. godine, na službenoj web stranici Grada Sinja: www.sinj.hr .