LOKALNI IZBORI 2013. GODINE
3. svibnja 2013.
LOKALNI IZBORI 2013. GODINE
9. svibnja 2013.
Dana 03. svibnja 2013. godine, Gradonačelnik Grada Sinja donio je Zaključak kojim se reguliraju odnosi u svezi korištenja javnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta, rasvjetnih stupova te poslovnih odnosno uredskih prostora Grada Sinja za potrebe izborne promidžbe iodržavanja predizbornih skupova na lokalnim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika. Zaključak možete preuzeti ispod ove objave.
Također upozoravaju se svi sudionici izborne promidžbe na obvezu poštivanja odredbi čl. 23. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Sinja broj 09/11), pod prijetnjom novčane sankcije od 5.000,00 kuna.