Predavanje za poljoprivrednike
11. svibnja 2017.
Svečana Sinjska Alku u Vukovaru – Zahvala gradonačelniku i građanima Vukovara
11. svibnja 2017.

Na osnovi člankaka 53. i čl. 68. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16) Gradsko izborno povjerenstvo Grada Sinja donosi Rješenje o promjeni sjedišta biračkog mjesta.

Rješenje o promjeni sjedišta biračkog mjesta