Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima
2. svibnja 2017.
Upis djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj za pedagošku godinu 2017./2018.
2. svibnja 2017.

Ministarstvo Uprave RH,  obavijestilo je jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH, da je pri utvrđivanju uvjeta za korištenje nekretnina i pokretnina u vlasništvu JLPRS za isticanje plakata i drugih promidžbenih materijala za političko djelovanje potrebno voditi računa da svako besplatno ustupanje istog predstavlja donaciju u obliku usluga, što predstavlja nedozvoljeno financiranje  i protivno  je Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, a da je korištenje navedenog u političke svrhe  moguće samo uz odgovarajuću naplatu.
Stoga je dana 28. travnja 2017. godine, Povjerenik Vlade RH za Grad Sinj  donio Odluku kojim se reguliraju odnosi u svezi korištenja javnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta, rasvjetnih stupova te poslovnih odnosno uredskih prostora Grada Sinja za potrebe izborne promidžbe i održavanja predizbornih skupova na  lokalnim izborima, koji će se održati u nedjelju 21. svibnja 2017. godine. Odluku možete preuzeti ispod ove objave.
Također upozoravaju se svi sudionici izborne promidžbe na obvezu poštivanja odredbi čl. 23. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Sinja broj 09/11), pod prijetnjom novčane sankcije od 5.000,00 kuna.

Odluka

Izvadak iz Odluke o komunalnom redu, čl. 23