Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje poticaja za zapošljavanje na području Grada Sinja
15. srpnja 2013.
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA LOKALNIH IZBORA
17. srpnja 2013.

Dana 12. srpnja, 2013. godine, gradonačelnik Ivica Glavan, prof., je kao Predsjednik LAG-a „Cetinska krajina“ potpisao s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-a. Odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, LAG-u „Cetinska krajina“ dodijeljen je maksimalan iznos potpore od 900.000,00 kn za financiranje aktivnosti iz Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ unutar IPARD programa (dalje: Pravilnik), za 2013. i 2014. godinu.

Više o zaključivanju ugovora i izdacima koji će se financirati, pogledajte na sljedećem linku:

LAG-u Cetinska krajina dodijeljena sredstva iz IPARD Programa.pdf