LOGO SINJ
Novčana pomoć roditeljima djece koja nisu ostvarila pravo na upis u dječje vrtiće
12. listopada 2023.
Edukacija uoči Svjetskog dana oživljavanja – “Svatko može spasiti jedan život”
13. listopada 2023.

Danas, 13. listopada se obilježava Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa koji ima za cilj promoviranje kulture svijesti o rizicima i smanjenju rizika, što uključuje prevenciju katastrofa, ublažavanje posljedica i spremnost na odgovor.

Trenutno najaktualniji dokument koji govori o potrebi i aktivnostima na smanjenju rizika od katastrofa usvojen je na Svjetskoj konferenciji o smanjenju rizika od katastrofa u organizaciji UN-ova ureda za smanjenje rizika od katastrofa, 2015. godine u Sendaiu, Japan. Hrvatska je jedna od potpisnica Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015. – 2030.
Ciljevi Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015 .- 2030. su:
– značajno smanjiti smrtnost, na globalnoj razini, uvjetovanu katastrofama do 2030. u prosjeku za 100.000 u periodu 2020.-2030. u odnosu 2005.-2015.
– značajno smanjiti broj stradalih ljudi, na globalnoj razini, od katastrofa do 2030. u prosjeku za 100.000 u periodu 2020.-2030. u odnosu 2005.-2015.
– smanjiti direktnu ekonomsku štetu u odnosu na BDP do 2030.
– značajno smanjiti štete od katastrofa na kritičnoj infrastrukturi i prekid javnih usluga, između ostalog, zdravstvenih i obrazovnih institucija izgradnjom (jačanjem) njihove otpornosti do 2030.
– značajno povećati broj zemalja s nacionalnom i lokalnim strategijama smanjenja rizika od katastrofa
– značajno ojačati međunarodnu suradnju sa zemljama u razvoju kroz prikladne i održive potpore njihovim aktivnostima na implementaciji Sendai okvira do 2030.
– značajno poboljšati dostupnosti i pristup sustavima ranog upozoravanja, informacijama o smanjenju rizika od katastrofa i procjenama rizika, svima, do 2030.

Svrha usvajanja Sendai okvira je spriječiti nove i smanjiti postojeće rizike od katastrofa implementacijom integriranih i sveobuhvatnih ekonomskih, strukturnih, pravnih, društvenih, zdravstvenih, kulturnih, obrazovnih, okolišnih, tehničko-tehnoloških, političkih i institucionalnih mjera s kojima sprječavamo i smanjujemo izloženost prijetnjama i smanjujemo ranjivost na katastrofe, podižući spremnost odgovora na i oporavka od katastrofa, čime povećavamo otpornost društva.

Civilna zaštita Grada Sinja povodom Međunarodnog dana smanjena rizika od katastrofa održat će pokaznu vježbu „U rukama najboljih“ uz sudjelovanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja Grada. Vježba će se održati 26. listopada 2023. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati u zgradi Gradske uprave u Sinju, na adresi Dragašev prolaz 24.

https://civilna-zastita.gov.hr/smanjenje-rizika-od-katastrofa/160

https://zeos.mup.hr/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b2a4a2e18877401f97891ee8010b1a52