defile-vrtickih-mackara
Defile vrtićkih mačkara
24. veljače 2018.
Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Bili cvitak“ Sinj
24. veljače 2018.

Dana 12. veljače 2018. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Odluku o financiranju projektnog prijedloga “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Sinja”.
Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 84,9999994%, odnosno maksimalni iznos prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog fonda je 1.901.602,80 HRK.
Za provedbu projekta ove Odluke Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grad Sinj sklopit će u roku od 45 dana Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Odluka o financiranju projektnog prijedloga “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Sinja