Grad Sinj sudjelovao na Edukacijama Ministarstva turizma RH
24. svibnja 2016.
OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA SINJA I CETINSKE KRAJINE
25. svibnja 2016.

U srijedu 25. svibnja 2016. godine, Ministar regionalnoga razvoja i fondova EU, Tomislav Tolušić i O.D. gradonačelnika Grada Sinja, Kristina Križanac  u okviru  Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2016.g.,  zaključili su ugovor o sufinanciranju izgradnje dječjeg vrtića u Turjacima. Program održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnoga razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti. Kroz program se na godišnjoj razini sufinanciraju projekti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstanih u skupinu razvijenosti ispod 100% prosjeka Republike Hrvatske, a za koje se ocjenjuje da će poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva, pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj. Ove godine Ministarstvo će  financirati 170 projekata u iznosu od u iznosu od 40 milijuna kuna raspoređenih po projektima unutar pojedinih Županija. U okviru planirane raspodjele sredstava po Programu koja se odnosi na projekte s područja Splitsko dalmatinskoj županiji u iznosu od  2.434.000,00 kuna,  Gradu Sinju je odobreno 200.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje dječjeg vrtića u Turjacima.