MJESNI ODBORI

NA PODRUČJU GRADA SINJA OSNOVANO JE 14 MJESNIH ODBORA KAO OBLIK NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA GRAĐANA U ODLUČIVANJU O LOKALNIM POSLOVIMA OD NEPOSREDNOG I SVAKODNEVNOG UTJECAJA NA ŽIVOT I RAD GRAĐANA.
Mjesni odbori dužni su uvažavati interes Grada Sinja u cjelini. Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, odnosno grada koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja). Mjesni odbor je pravna osoba.

NAZIV MJESNOG ODBORABROJ STANOVNIKABROJ ČLANOVA VIJEĆA MOPRESJEDNIK VIJEĆA MO
Mjesni odbor Bajagić za područje naselja Bajagić5627Boško Barać, mob: 091 333 77 11, zamjenik predsjednika Damir Penić
Mjesni odbor Brnaze za područje naselja Brnaze3.1849Anka Vučković, mob: 098 952 65 96, zamjenica predsjednice Jelena Prolić

Mjesni odbor Čitluk za područje naselja Čitluk4887Josko Šošo, mob: 098 176 22 10, zamjenik predsjednika Anđelko Matić
Mjesni odbor Glavice za područje naselja Glavice3.7539Ivan Maras, mob: 095 556 75 36, zamjenik predsjednika Ante Maleš
Mjesni odbor Gljev za područje naselja Gljev3267Ivan Maleš - Gljev 135,zamjenik predsjednika Filip Vojković
tel: 839 686
mob: 091 7691 362
Mjesni odbor Jasensko za područje naselja Jasensko3417Ivan Šušnjara, mob: 098 588 592, zamjenik predsjednika Igor Čugura
Mjesni odbor Karakašica za područje naselja Karakašica6657Petar Matić, mob: 095 371 07 27, zamjenik predsjednika Stipe Čovo
Mjesni odbor Lučane za područje naselja Lučane6497Jerko Runje, mob: 099 501 93 87, zamjenik predsjednika Ivan Čović
Mjesni odbor Obrovac za dio područja naselja Obrovac Sinjski8047Josip Širović, mob: 091 612 11 08, zamjenik predsjednika Ivan Širović
Mjesni odbor Radošić za područje naselja Radošić6867Nikola Crnac, mob: 095 844 6016, zamjenik predsjednika Petar Župić
Mjesni odbor Sinj za područje naselja Sinj11.47811
Tomislav Barhanović, mob: 098 737 479, zamjenica predsjednika Martina Barbić
Mjesni odbor Suhač za područje naselja Suhač5717Luka Marić, mob: 099 216 66 95, zamjenik predsjednika Robert Ćurković
Mjesni odbor Turjaci za područje naselja Turjaci1.1389Stipe Perić - Turjaci 22,zamjenik predsjednika Stipe Budimir
mob: 098 176 6032
Mjesni odbor Zelovo za područje naselja Zelovo1817Mate Delaš, mob: 099 230 40 46, zamjenik predsjednika Matko Jukić