Održana 21. sjednica Gradskog vijeća
23. studenoga 2015.
Odabir na stručno osposobljavanje – poslovi zaštite od požara i zaštite na radu
27. studenoga 2015.

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika Grada Sinja, Zamjenica gradonačelnika, Kristina Križanac, nakon provedenog javnog natječaja i postupka odabira, dana 19. studenoga 2015. godine,  donijela je Odluku  o imenovanju ravnateljice Javne gradske ustanove „Gradska knjižnica Sinj“. Predmetnom Odlukom za  ravnateljicu Javne ustanove „Gradska knjižnica Sinj“ Sinj imenovana je Mladenka Macan iz Sinja, na mandat od četiri godine.