Grad Sinj i Gradonačelnik Bulj oslobođeni optužbe za kršenje COVID mjera
20. veljače 2023.
Zatvorena cesta od Otoka do Trilja
21. veljače 2023.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 2/2023), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 10. Pravilnika, ev.broj. 13/2023, za nabavu robe „Nabava kućanskih paketa i higijenskih potrepština za potrebe projekta „Zaželi dobro – Faza III – br. UP.02.1.1.16.0482“, objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluka se može preuzeti ispod ove objave.

Odluka