Program rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2016.g. – dostava prijedloga za program
15. siječnja 2016.
Poništen natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Kulturno umjetničkog središta Sinj
20. siječnja 2016.

Grad Sinj i Splitsko-dalmatinska županija provode Program sufinanciranja nabave sadnica voća i vinove loze za proljetnu sadnju u 2016. godini prema kojem krajnji korisnici plaćaju 1/3 cijene sadnica. Prijaviti se mogu samo poljoprivredni proizvođači s području Grada Sinja koji sadnju vrše na području Grada Sinja a upisani su u Upisnik OPG-a, sadnju vrše na zemljištu upisanom u ARKOD (upisuje se u Agenciji za plaćanje),   sadnju vrše na najmanje 1 000 m2  površine, te  sade najmanje 500 loza ili 30 stabala voćaka.

Prijave se zaprimaju do 01. veljače 2016. godine, soba 47 i 48, a informacije se mogu dobiti na broj telefona: 708-626, i 708-625, kao i na službenoj Internet stranici Grada Sinja. Poljoprivrednici koji nisu upisali zemljište za sadnju u ARKOD mogu isto učiniti u regionalnim uredima Agencije za plaćanje u Splitu ili uredu Savjetodavne službe u Sinju. Poljoprivrednici koji zemljište za sadnju nisu upisali u ARKOD, neće moći ostvariti pravo na sufinanciranje. (više …)