Jednostavna nabava – nabava usluga odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u 2019.g.
14. ožujka 2019.
Jednostavna nabava – Radovi unutarnjeg uređenja stanova za socijalno zbrinjavanje (ponovljeni postupak)
15. ožujka 2019.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 51/2019, za nabavu usluge izrade brošura/letaka za “Reciklažno dvorište Grada Sinja”, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju možete preuzeti ispod ove objave.