Delegacija Grada Vukovara u posjetu Gradu Sinju
5. ožujka 2016.
Zaključen Ugovor o izradi Glavnog projekta proširenja, sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada “Mojanka”-I. faza
10. ožujka 2016.

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Sinja,Ivana Šabić, sazvala je nastavak prekinute i odgođene 23. sjednice Gradskog vijeća za dan 11. ožujka 2016. godine (petak) s početkom u 18:00 sati.  Sjednica se nastavlja sa točkom 8. dnevnog reda –   Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za odlaganje komunalnog otpada s područja Grada Trilja i Općina: Dicmo, Otok i Hrvace na odlagalište komunalnog otpada „Mojanka“.  Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice, na adresi Grad Sinj, Dragašev prolaz 24. Poziv možete pogledati ispod ove objave, a rad Gradskog vijeća u zakazanom terminu može se pratiti i putem live stream prijenosa, na web stranici www.sinj.hr .

Poziv za nastavak sjednice