Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, prof. zaključio predugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK-Sinj s društvom MILETIN d.o.o., Sinj
9. travnja 2013.
Poziv na 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja
10. travnja 2013.

Grad Sinj raspisao je natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska, lokacija površine 11 m2, na nekretnini označenoj kao čest. zemlj. 782/1 K.O. Obrovac, u vlasništvu Grada Sinja, ispred zgrade označene kao čest. zgr. 194. K.O. Obrovac. Ponude po natječaju primaju u roku 15 dana od dana objave ove obavijesti, odnosno od dana 10. 04.2013. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/708-624, Upravni odjel za prostorno planiranje, gospodarenje prostorom i razvoj Grada Sinja od 12 do 15 sati svakog radnog dana.

Natječaj.