Obilježen blagdan ‘Svih svetih’
2. studenoga 2014.
Postavljeni moderni obostrani spremnici za otpatke sa pepeljarama
7. studenoga 2014.

Dana 03. studenoga 2014. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska na lokaciji: Luka i Bazana predviđenih Planom rasporeda montažnih objekata na području Grada Sinja. Ponude po natječaju primaju u roku 15 dana od dana objave natječaja. Početni iznos mjesečne zakupnine za lokaciju u Ulici Luka  iznosi 159,00 kuna/m2, a u Ulici Bazana  iznosi 30 kuna/ m2. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/708-624, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja od 12:00 do 15:00 sati svakog radnog dana.

Odluku o raspisivanju natječaja možete pruzeti ovdje.