Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1. srpnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Poziv na pisano testiranje u postupku prijma u službu na radno mjesto Savjetnik za proračun i financije
2. srpnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Dana 01. srpnja 2019. godine, Grad Sinj raspisao je natječaj za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenog objekta-štanda, naprava,  pokretnih radnji, povodom Dana Alke i Velike Gospe. Ponude po natječaju primaju u roku 8 dana od dana objave Obavijesti u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/708-625, Upravni odjel za prostorno planiranje, gospodarenje prostorom i razvoj Grada Sinja u vremenu od 12-14 sati svakog radnog dana.