Radionica: Planiranje, organizacija i upravljanje u prevenciji kriminaliteta
19. srpnja 2012.
Grad Sinj, drugi najsigurniji grad za život u Republici Hrvatskoj
20. srpnja 2012.

Dana 20. srpnja 2012. godine, gradonačelnik Grada Sinja raspisao je javni natječaj za dodjelu lokacija za postavljanje privremenih objekta – kioska.
Pismene ponude na natječaj primaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave, na adresu:
  Grad Sinj, Dragašev prolaz 10/II, u zatvorenoj omotnici s upozorenjem “Ne otvarati- natječaj za lokaciju-kiosk”. 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/708-624, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja od 12 do 14 sati svakog radnog dana. 
Cjelovit tekst Javnog natječaja možete preuzeti ispod ove objave a isti će biti  će biti istaknut i na oglasnoj ploči Grada Sinja.

Natječaj.