19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. kolovoza 2015.
19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
3. kolovoza 2015.

Dana 01.kolovoza 2015. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Sinja raspisalo je natječaj za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Sinja jedan izvršitelj/ica, na puno radno vrijeme. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Natječaja. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Sinja, Put Petrovca 12, 21230 Sinj, s naznakom „Ne otvarati – Natječaj za direktora“.

Natječaj