Gradonačelnik se dobro opravlja i zahvaljuje na potpori
5. veljače 2014.
Javni poziv – Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
20. veljače 2014.

Dana 10. veljače 2014. godine, Upravni odbor LAG-a Cetinske krajine raspisao je natječaj za izbor i imenovanje Voditelja stručne službe LAG-a Cetinska krajina, jedan izvršitelj/ica, na vrijeme od četiri godine, uz probni rad od 6 mjeseci i mogućnost ponovnog imenovanja. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana  objave Natječaja, odnosno zaključno sa 18. veljače 2014. godine osobno ili poštom preporučeno, na adresu: Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“,  Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj (zgrada Gradske uprave) s naznakom „Natječaj za voditelja/icu stručne službe LAG-a Cetinska krajina.

Natječaj