Očitovanja ministarstava na Preporuku Gradskog vijeća o odricanju prava i potraživanja u stečaju u korist radnika tvornice Dalmatinka nova d.d. u stečaju
24. veljače 2018.
Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje poticaja za zapošljavanje na području Grada Sinja
24. veljače 2018.

Grad Sinj je objavio Natječaj za ostvarivanje potpore investicijskim projektima gospodarskih subjekata na području Grada Sinja putem subvencioniranja kamate na kredite.  Prijave se mogu podnositi najkasnije 15 dana od dana ove objave, odnosno do 6. ožujka 2018. godine. Tekst Natječaja i prijavni obrazac možete preuzeti ispod ove objave.

Natječaj

Prijavni obrazac