SINJ
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja javne gradske ustanove “Gradska Galerija Sikirica“ Sinj
13. srpnja 2023.
SINJ
Konstituirana vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja
13. srpnja 2023.
SINJ

Pročelnica Ureda Grada Grada Sinja, na temelju odredaba članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje Natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Ured Grada, na radno mjesto: Referent za poslove pisarnice i uredsko poslovanje (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca.

Natječaj

Opis radnog mjesta, podacima o plaći i pravnim izvorima za testiranje