ZELENA ČISTKA
Odgođena ‘Zelena čistka’ u Sinju
16. rujna 2021.
STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 17.9.2021.
17. rujna 2021.
GRAD SINJ

Na temelju članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,  60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19 ), članka 53. Statuta Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 10/09, 02/13 i 02/18)   i članka 11. Odluke o uvjetima  i raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 08/11,09/11, 11/11, 03/15, 04/15 i 03/20),  gradonačelnik Grada Sinja  Miro Bulj, dana 13. rujna 2021. godine,  objavljuje Natječaj za prodaju/osnivanje prava  građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac – Sinj.


Natječaj GZK, rujan 2021.

Opći i posebni uvjeti
Upute ponuditeljima
Grafički prikaz