Poziv za dostavu ponuda
11. listopada 2022.
Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Pravilnika o izmjeni Pravilnika o stipendiranju srednjoškolaca lošijeg imovinskog statusa s područja Grada Sinja
12. listopada 2022.
GZK SINJ

Na temelju članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19), članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 02/21) i članka 11. Odluke o uvjetima i raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 08/11,09/11, 11/11, 03/15, 04/15 i 03/20), gradonačelnik Grada Sinja MIro Bulj, dana 12. listopada 2022. godine, objavljuje Natječaj za prodaju/osnivanje prava građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj

1. Natječaj

2. Opći i posebni uvjeti

3. Upute ponuditeljima

3. Grafički prikaz