Gradonačelnica na sastanku u Hrvatskim cestama
22. listopada 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Natječaj za ravnatelja/icu Kulturno umjetničkog središta Sinj
23. listopada 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Dana 23. listopada 2019. godine, gradonačelnica Grada Sinja, raspisala je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice javne gradske ustanove Gradske knjižnice Sinj, jedan izvršitelj/ica, na puno radno vrijeme.
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine, s tim da po isteku mandata, ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.
Pisane prijave po Natječaju dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja, na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, uz naznaku Natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Sinj – Ne otvaraj.

Natječaj