Ročište za prodaju imovine DALMATINKA NOVA d.d. u stečaju, Sinj,
17. kolovoza 2017.
Obavijest korisnicima zajamčene minimalne pomoći koji se griju na drva
18. kolovoza 2017.

Dana 18. kolovoza 2017. godine, Natječajno povjerenstvo za raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Kulturno umjetničkog središta – Sinj raspisalo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Kulturno umjetničkog središta Sinj,  jedan izvršitelj/ica, na puno radno vrijeme. Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine, s tim da po isteku mandata, ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.
Pisane prijave po ovom Natječaju dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno Povjerenstvu za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice KUS-a,  na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, u roku od 10 (deset) dana od dana objave Natječaja, uz naznaku Natječaj za ravnatelja Kus-a – Ne otvaraj.

Natječaj