Otvaranje nove podružnice Dječjeg vrtića “Čarobni Pianino” u naselju Han
30. ožujka 2016.
Sinjski gradski vijećnici dobili na korištenje prijenosna računala za rad i praćenje sjednica
5. travnja 2016.

Radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa nastalih u postupku projektiranja i izgradnje ulice Put ferate, te s tim u vezi ispunjenja obveza iz Zaključka Gradskog poglavarstva Kl.: 350-01/04-01/9, Ur.Broj: 2175/01-02-04-2, donesenog na 66. sjednici održanoj 12. ožujka 2004.g, g., Grad Sinj, dana 01. travnja 2016.g.:
a) raspisuje natječaj za razvrgnuće suvlasničke zajednice i zamjenu zemljišta u odnosu na k.č.zem. 352/1, k.o. Sinj  površine 596 m2, 352/6  k.o. Sinj  površine 433 m2, dijela k.č.zem. 336/2  k.o. Sinj  ukupne  površine 444 m2 i dijela k.č.zem. 350/2 k.o. Sinj ukupne površine 268 m2;
b) raspisuje natječaj za prodaju preostalog dijela čestica zemljišta u samovlasništvu Grada Sinja kao cjeline, i to  dijela k.č.zem. 352/1 k.o. Sinj ukupne površine 373 m2  i djela k.č.zem. 350/2 k.o. Sinj ukupne površine 59 m2.
Početna cijena vrijednosti  zemljišta iz točke a) i b) utvrđena je u iznosu od  220,00 kn/m2, a postupak se provodi prema Skici premjeravanja izrađenoj od strane Prizma pružanje geodetskih usluga Duje Biuk, Sinj.  Javni natječaj u cijelosti je istaknut na oglasnoj ploči Grada Sinja te objavljen na web stranici:
www.sinj.hr  . Ponude se primaju u roku 15 dana od dana objave ove obavijesti.

Natječaj

Skica premjeravanja

Kopija katastarskog plana