Premijera dokumentarnog filma „SVE JE BIO DOBAR SAN“
17. svibnja 2016.
Ministar kulture RH Zlatko Hasanbegović posjetio Sinj
20. svibnja 2016.

Radi ispunjenja obveze o povratu zemljišta, utvrđene Pravomoćnim rješenjem Ureda državne uprave u SDŽ, Službe za imovinsko-pravne poslove Klasa: UP/I -942-05/97-01/18, URBROJ: 2181-05/06-08-6 od 01. prosinca 2008. g., Grad Sinj raspisuje natječaj za razvrgnuće suvlasničke zajednice u Z.U. 617. k.o. Sinj. Javni natječaj u cijelosti je istaknut na oglasnoj ploči Grada Sinja te objavljen na web stranici: www.sinj.hr  . Ponude se primaju u roku 15 dana od dana objave ove obavijesti.

Natječaj