Zajednička komisija za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za gradske službenike i namještenike u Gradskoj upravi Grada Sinja
12. siječnja 2013.
Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, zaključio Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK, s tvrtkom „Kuzmanić & Šimunović projekt“ d.o.o., Split
17. siječnja 2013.

Dana 14. siječnja 2013. godine Grad Sinj raspisao je natječaje (izvanredni i redovni) za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, i to:

a) natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone  Kukuzovac-Sinj, na području I. faze (pr. cjeline 16. i 17.), II. i  III.-faze izgradnje zone (izvanredni natječaj), kojim se početna  kupoprodajna  cijena  zemljišta  u I. fazi, prostorne  cjeline 16. i 17.  utvrđuje u visini od 35 kn/m2, dok se početna kupoprodajna cijena zemljišta u II. i  III. fazi, utvrđuje u visini od 20 kn/m2;

b)  natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac-Sinj, na području I.- faze izgradnje zone (redovni natječaj), kojim se početna  kupoprodajna  cijena  zemljišta  u I. fazi,  utvrđuje u visini od 35 kn/m2.

Rok za dostavu ponuda po natječaju iz točke a) je 30 dana od dana objave ove obavijesti, a rok za dostavu ponuda po natječaju iz točke b) je 15 dana od dana objave ove obavijesti.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/708-627, 021/708-603 ili 099217/0930, od 12 do 15 sati svakog radnog dana.

Tekst obaju natječaja, kao i dio natječajne dokumentacije uz svaki natječaj možete preuzeti ovdje.

Izvanredni natječaj:
 
Redovan natječaj:
– Natječaj
Opći i posebni uvjeti
Upute ponuditeljima

Grafički prikaz GZK možete preuzeti ovdje.