Poziv
27. kolovoza 2015.
Zagrebačka pivovara i partner Grad Sinj na terenima boćarskog kluba na hipodromu u Sinju organizirali veliko finale „Ožujsko Balote 2015.“ uz veliki koncert Dražena Zečića i Jasmina Stavrosa
31. kolovoza 2015.

Dana 27. kolovoza 2015. godine s početkom u 20,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja niti iz trećeg pokušaja nije uspjelo konstituiranje Vijeća mjesnog odbora Sinj budući da nije izabran predsjednik Vijeća. Naime, sukladno članku 46. stavku 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 02/15), vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina svih članova vijeća.
Budući da su iscrpljeni svi rokovi za konstituiranje Vijeća mjesnog odbora Sinj, slijedi raspisivanje novih izbora sukladno članku 46. stavku 7 i 8. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja.