Podatci o ugovorima koje je Grad Sinj sklopio u 2014. godini – treći kvartal
15. listopada 2014.
Sufinanciranje kupnje udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Grada Sinja
15. listopada 2014.

S danom 15. listopada 2014. godine, Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, svojim odlukama regulirao je odnose koji se tiču radnog vremena i uredovnih dana za rad sa strankama u Gradskoj upravi Grada Sinja, te način evidentiranja dolaska na rad i odlaska s rada službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Sinja. Navedeno bi trebalo doprinijeti boljoj organizaciji poslova iz djelokruga Grada, odgovornijoj i efikasnijoj Gradskoj upravi,  te povećanju sigurnosti zaposlenika i stranaka koji svakodnevno u gradskoj upravi obavljaju razne poslove.

Odluka o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Sinja

Odluka o načinu evidentiranja dolaska na rad i odlaska s rada službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Sinja

Naputak o načinu rada čuvara-zaštitara na ulazu-porti u Gradskoj upravi Grada Sinja