Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, zaključio Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK , s tvrtkom „Inter S.T.E.E.L.“ d.o.o., Dicmo
5. veljače 2013.
Počinje raspodjela naknade za ublažavanje štete od elementarne nepogode suše, iz 2012. godine
18. veljače 2013.

Dana 07. veljače 2013. godine, Gradonačelnik Grada Sinja Ivica Glavan prihvatio je Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju / pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac, na području cijele I. faze izgradnje i donio zaključke o odabiru i prihvaćanju ponuda, pet ponuditelja, koji su iskazali interes za kupnju zemljišta na području GZK- Sinj, po natječaju od 14.siječnja 2013. godine.

Radi se o slijedećim investitorima: :

 „POLJUD VILE“ d.o.o., Split,

 „LISKA“ d.o.o., Sinj,

 „ABES“ d.o.o., Split,

 „MILETIN“ d.o.o., Sinj

 Kornelija Puljić, Mosećka 138, Split, vl. obrta „ELASTOPLAST“.

S imenovanim investitorima koji su iskazali interes za kupnju ukupno 25 025 metara četvornih, u slijedećih 15 dana biti će zaključeni Predugovori o kupoprodaji zemljišta, a dovršetkom planiranih investicija posao na Gospodarskoj zoni Kukuzovac-Sinj pronaći će oko 50 (novozaposlenih) radnika.